PRIVACYSTATEMENT STICHTING FILMHUIS STIENS

 

Persoonsgegevens

Stichting Filmhuis Stiens kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Filmhuis Stiens en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Filmhuis Stiens verstrekt. Stichting Filmhuis Stiens kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam;
- Uw adresgegevens;
- Uw telefoonnummer;
- Uw e-mailadres.

Waarom Stichting Filmhuis Stiens gegevens nodig heeft

Stichting Filmhuis Stiens verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Stichting Filmhuis Stiens uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een reservering, bestelling, aanmelding als donateur/vriend of het beantwoorden van een reactie.

Hoe lang Stichting Filmhuis Stiens gegevens bewaart

Stichting Filmhuis Stiens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden gelijk na afhandeling van uw reservering, bestelling of vraag/opmerking via het contactformulier verwijderd. Uw gegevens betreffende uw donatie/vriend(in) worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de wettelijke (fiscale) bewaarplicht. In verband met de Covid-19 maatregelen van de Overheid kunnen gegevens in voorkomend geval worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek. 

Contactmail

Als u een vraag wilt stellen of contact met ons op wil nemen, kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website. De gegevens die u aan ons in dat geval verstrekt, gebruiken wij om antwoord te geven op uw vraag of commentaar. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is het kunnen uitvoeren van uw verzoek voor informatie of het reageren op uw commentaar.

Delen met anderen

De gegevens die u invult bij het reserveren en bij bestellingen worden alléén gebruikt ter registratie van uw reservering en/of bestelling en om reserveringen te veranderen of te annuleren. Stichting Filmhuis Stiens geeft uw gegevens nooit zomaar aan derden door. Stichting Filmhuis Stiens verstrekt uw persoonsgegevens alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dat geldt ook voor de mailadressen van onze donateurs/vrienden, die we slechts gebruiken voor onze eigen mailings.  

Verstrekking derden

Stichting Filmhuis Stiens kan derden inschakelen om namens haar persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van Stichting Filmhuis Stiens en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Stichting Filmhuis Stiens heeft met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten. Het gaat dan om de hosting provider en leveranciers van online tools. Met deze online tools kan Stichting Filmhuis Stiens bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen.

Nieuwsbrieven

U kunt u opgeven voor nieuwsbrieven die door Laposta.nl worden verzonden. Als u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, maakt Laposta.nl gebruik van het e-mailadres dat u hebt opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Tevens kan ook uw naam en/of voornaam worden gebruikt om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

De dienst van Laposta bestaat uit het versturen van nieuwsbrieven naar de relaties van Stichting Filmhuis Stiens die het filmhuis via het online platform van Laposta heeft opgesteld, op het beheren van het relatiebestand van Stichting Filmhuis Stiens ten behoeve van het versturen van deze nieuwsbrieven en het verzamelen van gegevens over de door de relaties uitgevoerde handelingen met betrekking tot de ontvangen nieuwsbrief.

Beveiligen

Stichting Filmhuis Stiens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website.

Beveiligde verbinding

Uw verbinding met onze website en het versturen van formulieren is versleuteld middels SSL (een beveiligingscertificaat). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die u met ons deelt niet inzien.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Op onze website worden geen cookies geplaatst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Stichting Filmhuis Stiens via het contactformulier op deze website. Om misbruik te voorkomen kan Stichting Filmhuis Stiens u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Stichting Filmhuis Stiens zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen

Stichting Filmhuis Stiens behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis hebt genomen van de laatste versie.

Stiens, 24 mei 2018

STICHTING FILMHUIS STIENS

Correspondentieadres:
Secretaris Stichting Filmhuis Stiens
p/a Tongerboutstrjitte 16
9051 EV Stiens

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67101747
 

Privacystatement