FILMHUISNIEUWS

Het Multifunctionele centrum (MFC) De Skalm en de bibliotheek (dBieb) verhuizen najaar 2021 definitief naar het oude gemeentehuis.

Dit maakte wethouder Hein de Haan dinsdagavond 19 november 2019 tijdens de najaarvergadering van Plaatselijk Belang Stiens bekend.

Deze bekendmaking betekent dat (naar verwacht) ook de voorstellingen van het Filmhuis Stiens m.i.v. het seizoen 2021/2022 in de "nieuwe" Skalm zullen worden vertoond.

Hiermee zal een lang gekoesterde wens van de Stichting Filmhuis Stiens in vervulling gaan.

Lees verder ook de artikelen op LC.nl en PBStiens

Bij de foto: 
Ontwerp voor het verbouwde Stienser raadhuis, waar straks onder andere het MFC De Skalm
(i.c. de voorstellingen van Filmhuis Stiens) een plekje krijgt. Bron: gemeente Leeuwarden.